2 Φεστιβάλ Αλιείας Κυπρίνου από το Ptolemaida Fishing Club στη λίμνη Πολυφύτου

2 Φεστιβάλ Αλιείας Κυπρίνου από το Ptolemaida Fishing Club στη λίμνη Πολυφύτου.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω αφίσα:

77swesr56yujhsartuhjr

Σχολιάστε