Ενημερωτική εκδήλωση στην Κοζάνη για την πρόληψη της άνοιας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της

Ενημερωτική εκδήλωση στην Κοζάνη για την πρόληψη της άνοιας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της

1cstryjstyjdstjyt

 

 

2srthsrthrth

 

Σχολιάστε