Δείτε όμορφες εικόνες από την χιονισμένη Ξηρολίμνη Κοζάνης

Δείτε φωτογραφίες από την χιονισμένη Ξηρολίμνη Κοζάνης, του Ηλία Αθανασιάδη για το KOZANILIFE.GR:

asw456rsa54r6us5r6uit5ui5t

 

 

 

de6u7kied6t7uioedy6u7ioyre

 

 

 

de687uoke6do78ire6dyu7oi6y7ui6

 

 

 

s64r5ius56i5ti5t2

 

 

 

sr6ujaws4r6ujsr46ujs5ryturt

 

 

 

srytjuasrtyjusrtyjusrwtyjutr

 

 

 

stryjikstyjikstdyikjtd1

 

 

 

szar6tujsrutrsturtu

Σχολιάστε