Νέα τμήματα Δημιουργικής Γραφής ενηλίκων και παιδιών από τον Σύλλογο Εικαστικών Τεχνών Κοζάνης

Δυο νέα τμήματα ξεκινούνε στο Σύλλογο Εικαστικών Τεχνών Κοζάνης, Δημιουργικής Γραφής ενηλίκων και παιδιών.

Μέσα από το χρώμα και το σχέδιο δημιουργούμε μια παλέτα «λεξοχρώματα», σε ένα κείμενο, σε ένα παραμύθι, σε ένα παιχνίδι λέξεων, χρωμάτων και αισθήσεων.

99ikkyudxstky7tskysk

Σχολιάστε