Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την Ομάδα Εθελοντών Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κοζάνης

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την Ομάδα Εθελοντών Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κοζάνης.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω αφίσα:

7zkysdkytsjtyrashteahxjtyxcycy

Σχολιάστε