Παρουσίαση βιβλίου στην Κοζάνη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Παρουσίαση βιβλίου στην Κοζάνη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω αφίσα:

luydldel7kuy6dk7uydsky7dk

Σχολιάστε