Έκθεση ζωγραφικής καλλιτεχνίας από τοπικούς καλλιτέχνες στη Σιάτιστα

Έκθεση ζωγραφικής καλλιτεχνίας από τοπικούς καλλιτέχνες στη Σιάτιστα.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω αφίσα:

88kjjtrfsxjtrsjtrstjrsy

Σχολιάστε