Κοινή ενημερωτική εκδήλωση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Κινητικότητα και Επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ε.Ε.»

kyrssksjtrsjtrsjtrsjrss6j4jrtstj

Κοινή ενημερωτική εκδήλωση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Κινητικότητα και Επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση» , το Σάββατο 20/05/2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην παραπάνω εικόνα.

Σχολιάστε