Μια πρωτότυπη ποντιακή επιθεώρηση και για μη πόντιους στην Αίθουσα Τέχνης

Μια πρωτότυπη ποντιακή επιθεώρηση και για μη πόντιους στην Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης την Τετάρτη 8 Μαρτίου

ffluiylkuyfkytdjtyjtrukrui

 


 

Σχολιάστε