Πρόσκληση για τις εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης στα Σέρβια από την επιτροπή των Συλλόγων για την Αποκριά

wht4wqhwh4wq4wq6w5h4

Άιντι κίντσαμι!

Αύριο Τσικνοπέμπτ’ βγείτι, πιείτε κι… γαμθείτι (όσ’ μπορείτι…)
Σας καρτερούμι,
τουν καρνάβαλου σεργιανούμι
στα Σερβιώτκα τα στινά.

Μιάμση ώρα ραντιβού στ’ Αντρίκου την οδού, στου Πολιτστικό μπρουστά θα κινήσουμι γερά.

Τσικνίστι του, γιατί χανόμαστι!
Η Καρναβαλοεπιτροπή Σερβίων

Σχολιάστε