ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση για συμμετοχή Διπλ. Μηχανικών στις Μόνιμες Επιτροπές για την περίοδο 2017-2019

tee_banner-tdm_neo_copy

Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές. Παράλληλα, αποστολή τους είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητας που κάθε μία αναφέρεται, να ενημερώνουν τη Διοικούσα Επιτροπή και να προετοιμάζουν τις απόψεις του Τμήματος για θέματα που αναφύονται. Σύμφωνα με το Νόμο ο αριθμός και το αντικείμενο των Μόνιμων Επιτροπών καθορίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής ενώ η σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών γίνεται στη συνέχεια με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Για την τριετία 2017-2019 σχηματίζονται 11 Μ.Ε. με τα παρακάτω αντικείμενα εργασίας:

MΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2017-2019
1. Επαγγελματικών – εργασιακών θεμάτων, κατάρτισης, Nέων Μηχανικών
2. Δημοσίων Έργων και Κατασκευών
3. Περιβάλλοντος
4. Πολιτισμού
5. Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού
6. Ενέργειας
7. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Έρευνας
8. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας
10. Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
11. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ του 2017-2019
Αντικείμενο Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΔΜ 2017-2019
Κανονισμός Λειτουργίας Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ

 
 
alex650
 
 

Σχολιάστε