Ο ετήσιος χειμερινός χορός του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λευκάρων

Ετήσιος Χειμερινός Χορός του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λευκάρων στη 1 Ιανουαρίου 2017 στο «Event Plaza» στα Πετρανά Κοζάνης.

lo76do7do765dsi675s6i5suas45

Σχολιάστε