Σιάτιστα: Οικονομική ενίσχυση σε αριστούχους μαθητές των λυκείων από το Ίδρυμα Τσιστοπούλου

Σιάτιστα: Οικονομική ενίσχυση σε αριστούχους μαθητές των λυκείων από το Ίδρυμα Θεολογίας Τσιστοπούλου.

Δείτε αναλυτικά την παρακάτω ανακοίνωση:

1qerqergqeghqehgqre

Σχολιάστε