Πανηγύρι στη Μεταμόρφωση Κοζάνης την παραμονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Πανηγύρι στη Μεταμόρφωση Κοζάνης την παραμονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016.

luyflufyukfdkytfufky

Σχολιάστε