Βίντεο: Εργασίες τοποθέτησης Πέτρας – Διαμόρφωση του χώρου »Αθάνατο Νερό» στις Αυλές Σερβίων

flytydckytdkytyktyktdyulflyi

Ξεκίνησαν οι εργασίες  Eργασίες τοποθέτησης Πέτρας  και Διαμόρφωσης του χώρου » Αθάνατο Νερό » στις Αυλές. Πρόκειται για μια ιστορική πηγή νερού, με θαυματουργικές ιδιότητες.

Δείτε το βίντεο του Live-Avles.tv:

Σχολιάστε