Εκδήλωση στο Χρώμιο στη μνήμη του δασκάλου Κωνσταντίνου Σιαμπανόπουλου

Εκδήλωση στο Χρώμιο στη μνήμη του δασκάλου Κωνσταντίνου Σιαμπανόπουλου.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω αφίσα.

arjtyarstyjsartyjusrjtyrstyujr

 
 
alex650
 
 

Σχολιάστε