Ο ετήσιος χορός του Φανού Πηγάδ” απ” το Κεραμαργιό

fghnsyjhgfgyhgIβγάτι αγόρια μ’ στου χουρό…κουράσια Μ’ στου γιουρτάσι
Ιμείς θα το γλεντήσουμι ου κόσμους να χαλάσει…
Του ξέσταμα θα κάνουμι , θα προετοιμαστούμι ,
κι στου χορό απλόχιρα όλοι θα ξικλιαστούμι
6 Φλεβάρη είπαμι κι θα νι κι Σαββάτο , στουν Κρόκο
θα κινήσουμε θα πιούμι άσπρο πάτο!!!
Του Garden Hall ιτίμασε του κόκκινο χαλί του…
Κι τουν φανό πιρίμινι να κάνει την Γιορτή του!!!

*Στον χορό μας φέτος έχουμε την χαρά να τιμήσουμε Την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Κοζάνης για την προσφορά της στην Κοινωνία και στον Συνάνθρωπο.

Κοινοποιήστε
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someonePrint this page

Σχολιάστε