Οι υποψήφιοι Βουλευτές Π.Ε. Κοζάνης με «Το Ποτάμι»

Οι υποψήφιοι Βουλευτές Π.Ε. Κοζάνης με «Το Ποτάμι» είναι:

1. Σιαμπανόπουλος Αντώνης

2. Τσικαρδάνη Θεοδώρα

3) Σιόλιος Δημήτρης

4) Ιορδανίδης Χαράλαμπος

5. Δέσσου Στέλλα

6. Παπαδόπουλος Ιωάννης

7. Ντίνας Κωνσταντίνος

Σχολιάστε