Σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου Εορδαίας με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και ο Δήμος Εορδαίας υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για την ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Οργανισμών και Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Ανηλίκων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος : « Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ΚαΠα-Π)».

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

Η εφαρμογή του Εθνικού Πρωτοκόλλου για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών ΚαΠα-Π, το οποίο περιλαμβάνει σαφώς διατυπωμένες οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις ΚαΠα-Π από όλους τους επαγγελματίες που ενδέχεται να εμπλακούν στη διαχείρισή τους και

Η χρήση- ενημέρωση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως επιδημιολογικό εργαλείο διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων ΚαΠα-Π.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας εκπαιδεύτηκαν οι δυο Κοινωνικοί Λειτουργοί του Γραφείου Ψυχοικοινωνικής Στήριξης του Δήμου Εορδαίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων στην περιοχή.

Σχολιάστε