Παραδοσιακό Πανηγύρι 2015 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης

Παραδοσιακό Πανηγύρι 25 και 26 Ιυλίου 2015 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης.

Δείτε περισσότερα κάνοντας κλικ στην παραπάνω αφίσα.

Σχολιάστε