67,19% επί του συνόλου: Τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Με ενσωμάτωση 67,19% ψήφισαν:

58,70% όχι
41.30% ναι

 
 
alex650
 
 

Σχολιάστε