Το πρόγραμμα των φανών του τριημέρου στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού

Φανοί-πρόγραμμα τριμήερου στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015
20:30 Φανός ¨Κρανιάς¨ στο Πλατανόρευμα

Τέταρτη 18 Φεβρουαρίου 2015
20:30 Φανός ¨Συνοικισμός¨ στα Σέρβια
20:30 Φανός ¨Παλιόμυλος¨στο Πλατανόρευμα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015
20:00 Φανός ¨Ψυρή ¨ στο Βελβεντό
20:30 Φανός ¨Πυροβολείο¨στο Πλατανόρευμα

Σχολιάστε