Οι υποψήφιοι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Π.Ε. Κοζάνης

Οι υποψήφιοι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Π.Ε. Κοζάνης:

Γάκη Στεργιανή
Δακής Γεώργιος
Ζυγούρης Φώτιος
Κασαπίδης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Μιχαήλ
Τοπαλίδης Γεώργιος

Σχολιάστε