Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής στην Λευκοπηγή

Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής στην Λευκοπηγή την Κυριακή 23 Μαρτίου.

Πατήστε την παραπάνω εικόνα για λεπτομέρειες.

Σχολιάστε