Πρόγραμμα INTERREG IVC – ERCIP – Σχέδια Βελτίωσης Υδάτινων Διαδρομών – Συνάντηση εταίρων στη ΖΕΠ

Πρόγραμμα INTERREG IVC – ERCIP – Σχέδια Βελτίωσης Υδάτινων Διαδρομών. Συνάντηση εταίρων στη ΖΕΠ.

Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή – Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη στη συνάντηση.

 

)

 

Σχολιάστε