Χάθηκαν τα τιμολόγια για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του ωδείου Σιάτιστας – 9.000 ευρώ το υπόλοιπο

Με την αριθμ. 66/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον κύριο Δακουτρό Ιάκωβο, η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στις 9.000,00 €.

Λόγω απώλειας των πρωτότυπων τιμολογίων και προκειμένου να εξοφληθεί και το υπόλοιπο ποσό πρότεινε στο συμβούλιο να σταλούν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να εκφέρει γνώμη για τον τρόπο πληρωμής του υπολοίπου της οφειλής.

sierafm.gr

Σχολιάστε