Το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας στην Κωνσταντινούπολη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΜΟΥΣΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
 
στα πλαίσια της αδελφοποίησης με το ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ       

Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Αίθουσα Συναυλιών Ζωγράφειου Λυκείου, ώρα 18.00

Σχολιάστε