Κυριακή 31 Μαρτίου στο Nivel Tres Bar: CJ Giovanni…

Κυριακή 31 Μαρτίου στο Nivel Tres Bar:

GKF Records, CJ Giovanni.

Warm up: Harriw Triantafillou

Noon Party 15.00

  
eve_kaplanoglou17
 

Σχολιάστε