Μαθήματα νοηματικής γλώσσας από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοζάνης

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοζάνης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, συνεργάζεται με αρμόδιο φορέα, και προσφέρει μαθήματα Ελληνικής νοηματικής γλώσσας, με στόχο την απόκτηση πτυχίου σε 20 ενδιαφερομένους με 35% έκπτωση.

Πληροφορίες 6978597651 κυρία Σοφία Λιάλιου.

Σχολιάστε