Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοζάνης προωθεί Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Γερμανία

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοζάνης ‘’Γεώργιος Παρακείμενος’’ προωθεί Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Γερμανία, στην αγγλική γλώσσα, με δυνατότητες ανεύρεσης εργασίας.

Ενημέρωση στις 28 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 1.00 μμ στην αίθουσα 111 του ΤΕΙ Κοζάνης με Εισηγητή τον Δρ. Βασίλειο Κική αναπληρωτή καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Σχολιάστε