Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο Μαζικό Αθλητισμό στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού

dimarxeio_Servion_9879Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, για την περίοδο 2011-2012 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα προσλάβει καθηγητές/τριες  Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο Μαζικό Αθλητισμό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής6Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στο Δημαρχείο Σερβίων.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Πληροφορίες στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού τηλ. 2464350131

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Δήλωση του Ν 1599/86 ότι είναι άνεργος/ ή και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου
5. Φωτοτυπία ταυτότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Σχολιάστε