Χρήματα από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπυρικής προστασίας στη Δ. Μακεδονία

Το ποσό των 876.071,77 ευρώ εξασφαλίστηκε από το Πράσινο Ταμείο για την εξόφληση των δαπανών, στους αναδόχους των δασικών έργων αντιπυρικής προστασίας, που έγιναν στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περιόδου.

Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των Περιφερειακών Ταμείων και αφορά το ποσό των 601.296,75 ευρώ για την Ήπειρο και το ποσό των 274.775,02 ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία.

Πρόκειται για έργα καθαρισμού δασικών δρόμων των δημοσίων δασών, καθαρισμού-αποψιλώσεων δασών και συντηρήσεων υπαρχουσών υδατοδεξαμενών, καθώς και λοιπών έργων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, από τις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης, από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, δόθηκε στους δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής, το ποσό των 900.000 ευρώ για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών στα δημόσια δάση.

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, τα δάση της περιοχής αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του φυσικού μας περιβάλλοντος  αλλά και ένα ανεκτίμητο αναπτυξιακό κεφάλαιο, που θα πρέπει διαρκώς να προστατεύουμε αλλά και να αναδεικνύουμε.

από το Θάρρος

Σχολιάστε