Τέλος και το περίφημο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ. Πετσάλνικος -Τζηκαλάγιας λένε ΝΑΙ στο κλείσιμο

gounes_295672560Τέλος και το περίφημο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ. Από αύριο στην βουλή συζητιέται το νέο περίφημο πολυνομοσχέδιο μέσα στο οποίο μεταξύ άλλων φαίνεται καθαρά η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, δηλ. ενώ αρχικά είχαν μιλήσει για απλή συγχώνευση τώρα το καταργούν – εκκαθάριση.

Εμείς σας το λέμε από σήμερα που τίποτε δεν έχει ψηφισθεί. Αύριο πάει στην βουλή και την Πέμπτη με την μορφή του κατεπείγοντος θα ψηφισθεί.

Άρα αν θέλουν, Πετσάλνικος, Κουκουλόπουλος και όχι μόνο μπορούν να το αλλάξουν.

Περιμένουμε και την

ψήφο των Τζηκαλάγια – Πετσάλνικου. ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΡΘΡΟ :

Άρθρο 16

Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θυγατρικές εταιρίες της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑ ΑΕ), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία» και οι θυγατρικές αυτής «Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Ε.Π.Ε.» (ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ.) και το «Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» (ΚΕΚ-ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.), καθώς και η «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, τα καταστατικά τους, το ν. 2190/1920 ως ισχύει και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

από τον alphafm.gr

 

Σχολιάστε