Επιστολές του ΕΒΕ Κοζάνης σε Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλο

epimelhthrio_kozanis645«Εξοικονομώ κατ΄οίκον»: μονόδρομος η επίσπευση υλοποίησης του»

Επιστολή έστειλε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης κ. Κων/νος Κυριακίδης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην  υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ΄οίκον». Η επιστολή έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ, Είναι γεγονός ότι παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄οίκον» υλοποιείται, με την έκδοση 20.500 προεγκρίσεων και 15.000 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης. Στο πρόγραμμα έχουν υπαχθεί πάνω από 12.000 αιτήσεις ωφελούμενων πολιτών, συνολικού προϋπολογισμού 79 εκατ. ευρώ και έχουν υπογραφεί 4.728 συμβάσεις δανείου για 1.962 εκ των οποίων έχουν εκταμιευθεί προκαταβολές 5,5 εκ. ευρώ.

Ωστόσο, πολλοί από εκείνους που μπήκαν στη διαδικασία να υποβάλουν αίτηση έχουν εκφράσει παράπονα για αποθαρρυντικές γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Μέσα στο γενικότερο κλίμα ανασφάλειας και ασάφειας, μεγάλο μέρος των επιχειρηματιών που ασχολούνται με την εκτέλεση τέτοιων έργων δε μπήκε καν στη διαδικασία συμμετοχής, κυρίως λόγω των αναμενόμενων μεγάλων καθυστερήσεων στην καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης. Καθυστερήσεις για τις οποίες όχι μόνο δεν ξεφεύγει ευθυνών ο τραπεζικός κλάδος αλλά αντίθετα πρωταγωνιστεί, καθώς προέβαλε και προβάλλει σωρεία προσκομμάτων στους υποψήφιους πελάτες, όταν εκείνοι καταφεύγουν σ αυτές για τη χρηματοδότηση τους.

Όσοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος – ακόμα και μετά τις αλλαγές σε αυτό – εκτιμούν πως εξακολουθεί να μην απευθύνεται στους μικρομεσαίους, αλλά σε όσους έχουν χρόνο και χρήμα και είναι εξοικειωμένοι με διαδικασίες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το μόνο σίγουρο και συνάμα το πιο σοβαρό και ανησυχητικό είναι ότι οι συνεχείς καθυστερήσεις, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα α) στον κλάδο του αλουμινίου – έναν από τους σημαντικότερους κλάδους με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό β) στο σύνολο των αλουμινο-κατασκευαστών που το περίμεναν ειδικά μετά την σημαντική πτώση που εμφανίζει η οικοδομική δραστηριότητα και γ) στο σύνολο της κοινωνίας που πίστεψε στην επιτυχή εφαρμογή του.

Ζητούμενο έστω και τώρα , αποτελεί η ουσιαστική και χωρίς προσκόμματα άρση των όποιων καθυστερήσεων σε απόλυτη συνέργεια & συνεργασία Υπουργείου, Τραπεζών και προμηθευτών – κατασκευαστών προς όφελος όλων. Τη δεδομένη χρονική στιγμή οφείλει να πρυτανεύσει η λογική και η άμεση επίλυση των επιμέρους δυσχερειών καθώς νέες καθυστερήσεις θα αποβούν μοιραίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό το Ε.Β.Ε Κοζάνης, προτείνει την άμεση πρόκληση τριμερούς συνάντησης από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ με μοναδικό στόχο και γνώμονα την επίσπευση όλων των χρονοβόρων διαδικασιών.”

« Όταν η καθημερινότητα αναιρεί στην πράξη την ίδια τη νομοθεσία»

Επιστολή έστειλε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης κ. Κων/νος Κυριακίδης  προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Βενιζέλο, σχετικά με την επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ ) σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις, σε αναίρεση; του Ν. 4021/2011. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ, Με τη ψήφιση του Ν. 4021/2011 ( άρθρο 53 ) επιβλήθηκε ειδικό τέλος στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες για εμπορική ή οικιστική χρήση εξαιρώντας τα ακίνητα που έχουν βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

Στην πράξη όμως η πλειονότητα των βιοτεχνικών επιχειρήσεων έχει λάβει το λογαριασμό της ΔΕΗ, στον οποίο περιλαμβάνεται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την καταφανέστατη αρρυθμία της κρατικής μηχανής σε κάθε έκφανση της. Αποτελεί γεγονός και οφείλει να προβληματίσει τους υπευθύνους η εξής παραδοχή: ένα σημαντικό μέρος των βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν έχουν τον προσδιορισμό βιομηχανικού τιμολογίου, παρότι κατέχουν άδειες λειτουργίας για βιοτεχνική – παραγωγική δραστηριότητα από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Παράλληλα η δραστηριότητά τους προσδιορίζεται και από τις φορολογικές τους δηλώσεις γεγονός που καταδεικνύει ότι η δραστηριότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης (άρα και η χρήση του κτιρίου), δεν μπορεί να οριστεί μόνο από το είδος του τιμολογίου της ΔΕΗ, αλλά κυρίως από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Η χορήγηση απαλλαγής που προβλέπεται με την ΥΑ 1112/13.10.2011 στην ουσία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να υποστούν μια άδικη, ανούσια και άνευ προηγουμένου μεταχείριση, καθώς η καταβολή του συνολικού ποσού που αναγράφεται στο λογαριασμό προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας.

Η προβλεπόμενη προσφυγή στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις  διατάξεις της ΥΑ, είναι βέβαιο ότι προσθέτει μονάχα γραφειοκρατία και ταλαιπωρία για ένα από τα πιο δυναμικά και παραγωγικά κομμάτια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Καθίσταται λοιπόν ανούσια ανάλγητη και εκτός πραγματικότητας η όποια διαδικασία επιστροφής του ποσού καθώς απαιτείται απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και συνδρομή διαφόρων  άλλων προϋποθέσεων.

Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ή όποια λογιστική εγγραφή στο βωμό της ωραιοποίησης δεικτών και αριθμών ουσιαστικά πρόσθεσε και προσθέτει  ένα ακόμη πλήγμα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων στερώντας από την αγορά σε μια κρίσιμη  περίοδο, μια σχετική ένεση ρευστότητας δεδομένης της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας.

Κύριε Υπουργέ,
Με βάση τα παραπάνω, σε ότι αφορά την λανθασμένη επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, του ΕΒΕ Κοζάνης προτείνει τα εξής :
1. Στην περίπτωση ύπαρξης τιμολογίου βιομηχανικής χρήσης στο λογαριασμό της ΔΕΗ οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις να απαλλάσσονται άμεσα από την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ με την απλή επίδειξη του και,
2. για τις περιπτώσεις όπου βάση τιμολογίου της ΔΕΗ οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις δεν εντάσσονται στην κατηγορία βιομηχανικής χρήσης  αυτό να αποδεικνύεται άμεσα με την ακόλουθη διαδικασία: κατάθεση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας και επιπρόσθετα, όπου χρειάζεται, αντίγραφο  φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύει τη μεταποιητική δραστηριότητά τους.»

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.